Sagt om Marie-Louise

Marie-Louise kombinerar en mjuk lyhördhet med en skarp analytisk förmåga. Med hjälp av hennes unika kombination av talanger öppnar hon upp för förändring genom att presentera en helt ny infallsvinkel på ett problem eller utmaning. Att få omständigheterna belysta från ett annat håll, ofta med hjälp av ett målande symbolspråk, skapar på ett effektivt sätt en öppning i en situation som känts låst. Som samtalspartner visar Marie-Louise alltid stor respekt och för individens integritet.
-Anna Skarin
- VD Spokesplace
———————————————-
———————————————-

Marie-Louise som kursledare, kollega och vän.
Jag känner mig trygg när vi har kurs tillsammans eftersom du är en kunnig, pålitlig, kompetent och inspirerande kursledare. Det vet jag eftersom vi samverkat som kursledare åtskilliga gånger sedan 2006, senast i maj 2012. Vi samarbetar väl och du är bra på att stödja och komplettera mig. Jag hoppas att du skulle säga detsamma.
När vi mött kursdeltagare med personliga svårigheter har du varit varm, innerlig och engagerad. Du har supportat och varit stödjande men samtidigt uppriktig och analyserande. Du kan genom ditt djup och din sensibilitet visa på nya perspektiv, förmedla hopp och vägleda personer framåt.
Som person är du mottaglig, klok, vidsynt och insiktsfull samt uthållig och tålmodig (kanske för tålig). Spiritualitet, humor och skratt blandas med allvar och djup. Det är roligt och tankeväckande!

Vi bor på olika sidor av Sverige och kan inte umgås så ofta, men med tiden har du blivit en kär vän.

Irene Wallin
Leg. psykoterapeut, fil. kand.
Södertörns psykoterapimottagning

070 268 04 80
———————————————-
———————————————-

Jag har gått Bergsledarutbildningen där Marie-Louise är lärare och under dessa
2 år har hon på många sätt funnits där som stöd under min utveckling.
Hennes osvikliga känsla för när man kan pusha någon och när man bör
låta någon vara har lärt mig så mycket om mig själv, vilka gränser  jag har
och när det är dags att gå vidare.
Marie-Louise har en otrolig förmåga att ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt. Hon
får en att verkligen tänka till. Med sitt intuitiva sätt hjälper hon till att
reflektera över sig själv på ett omfattande sätt.

Linda Lindbland
———————————————-
———————————————-