Utvecklingsdagar

Hel eller halvdagar för företag och ledare som vill ha en coachande process

Jag arbetar som coach- rådgivare- samtalspartner- bollplank – handledare åt enskilda individer  och för grupper i deras personliga utveckling. För  företag ger detta ledare och medarbetare som har möjlighet att hitta sin motivation och sitt engagemang både på det privata planet som i sin profession. För mig är det A och O att kunna ge verktyg som individen/gruppen kan fortsätta arbeta med efter att mitt uppdrag är slut, då all utveckling som ger bärkraft är en fortgående process.

Både när jag arbetar med enskilda individer eller med grupper är mitt arbete deltagarorienterat. Samspel, tillit, gemenskap är viktiga ingredienser  för att kreativiteten och intuitionen ska få sin rättmätiga plats.

Ta kontakt med mig för offert och för vidare information.

Här kan du se foton på kurser och workshop    Foton

——————————————————————————
——————————————————————————

Du kan läsa vidare om två kursdagar som är direkt riktade till personer som arbetar inom områden som personlig assistans/ledsagare och äldrevård. Då jag själv arbetat med en kvinna som hade ALS ligger detta mig varmt om hjärtat.

Assistentforum + Kommunikation

En hel/halvdag som gemensam “handledningsdag”.

Ett tillfälle för dig som personlig assistent att få reflektera kring ditt arbete. Du får en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra assistenter och får uppbackning av ditt arbete.

Ofta kan man känna sig ensam och utsatt i sitt arbete och stöd samt vägledning kan vara det som behövs för att kunna känna sig trygg och säker.

I en trygg miljö med personer som delar din yrkesroll har du nu möjlighet att få dryfta de problem, olika situationer som du som personlig assistent ibland kanske ställs inför.
Ofta kommer du som assistent väldigt nära din brukare/arbetsledare och kan behöva lyfta upp de situationer och de känslor som detta ger. Att bli ställd inför situationer där din brukare/arbetsledare är arg, ledsen, maktlös eller för den delen glad väcker förmodligen känslor hos dig som det kan vara viktigt att få lufta i en miljö som är tillåtande.

Genom att få möjligheten att sätta ord på den egna upplevelsen får du också möjligheten att släppa den och arbeta vidare utan att det blir en belastning.

—————————————————————————-
—————————————————————————-

Kommunikation och empatisk förmåga, ett måste för den personliga assistenten.

Som personlig assistent är du en av de personer som kan höja livskvalitén för den person som du arbetar för. Ett oerhört viktigt arbete som kräver den högsta respekt. Det arbetet som du utför ska du göra utefter din brukares/arbetsledare önskemål och behov. Du behöver vara lyhörd då det är du som ska följa din brukares vanor och inte tvärtom. Då en brukare ofta har fler assistenter krävs det även förmåga till samarbete med kollegor. Detta kräver bl.a. en god empatisk förmåga och en bra kommunikationsförmåga.

Empati är förmågan att ha förståelse och insikt och samtidigt behålla distansen. Inte alltid så enkelt då vi som omhändertagande personer lätt vill gå in och ta över och trösta. Kommunikation är inte bara att verbalt uttrycka sig på ett bra sätt utan det sträcker sig även utanför detta, vi kommunicerar till största delen med vårt kroppsspråk, med vår mimik. Att lyssna till vad som sägs är inte alltid samma sak som att höra vad som sagts.

Under den här kursdagen får du en genomgång i olika sätt att kommunicera. Inte bara med din brukare utan även med dina arbetskollegor.
Vi pratar om din yrkesidentitet och hur den kan vara en hjälp för dig i ditt arbete/samarbete. Vi tar upp frågor såsom etik och moral.