Intuitiv samtalspartner – coach

Sanningar levereras och fullständig närvaro utlovas.

En av mina största styrkor är min intuition och detta kombinerar jag med min bakgrund som personal och beteendevetare, symbolterapeut och meditationslärare, för att kunna möta just dig. För dig innebär detta att du får prata med en person som ser helheten och som även kan djupdyka ner i detaljerna. Det bästa av två världar alltså. Logik och struktur är viktigt och inom dessa två områden har kreativiteten sin rättmätiga plats.

Jag tycker om att kunna ge verktyg för att öppna nya dörrar, framförallt till de som befinner sig i vår högra hjärnhalva som har allt för lite plats i vår företagsvärld. Så bli inte förvånad om du får möta din inre symbolvärld för att ta med dig detta ut till en strukturerad handlingsplan.