Utbrända duktiga flickor – en känslig Athena

Utbrända duktiga flickor – en känslig Athena?

Jag läser artikeln ”Duktiga flickor som inte skäms” på webbsidan mereffekt.nu. Det är Pernilla Alexandersson, författare till boken Brinntid som uttrycker sina tankar om duktiga flickor.

Kvinnor i dag är duktiga, effektiva, driftiga och intelligenta. De är ambitiösa, energiska och tror på det de gör. Samtidigt är det ofta dessa kvinnor som går in i den berömda ”väggen”, utmattningsdepressioner är som sagt inte helt ovanligt. Vad är det som är orsaken?

En förklaring bland alla andra är bland annat den ständigt närvarande jämförelsen.

Är jag för duktig? Hörs jag för mycket eller för lite? Gör jag någon ledsen eller upprörd?

Eftersom jag arbetar med Gudinnan som arketyp kommer jag osökt att tänka på Athena och Artemis när jag läser vad Pernilla skriver.

Athena och Artemis

Athena som arketyp är den borne strategikern, hon har ett lysande sinne för att se sammanhang och dra slutsatser. Athena kvinnan vill göra något av sig själv och hon arbetar hårt för detta. Hon är också ytterst lojal mot den man som hon själv har utsett som sin mentor. Hon är trots allt ”pappas flicka”. Som när det gäller alla arketyper har vi inte bara en enda som vi lyder under men oftast har vi en eller två som är mer påfallande än de andra. Hade kvinnan enbart haft Athena arketypen som personlighet hade hennes mål varit att lojalt stått bakom sin chef i alla lägen. Hon hade inte börjat fundera i några termer om hon varit för duktig eller inte i jämförelse med mannen eftersom hon tror på patriarkatet.

Personligen tror jag att vi har en hel del känsliga Athena kvinnor med inslag av Artemis arketypen bland dessa duktiga flickor. Precis som Athena är Artemis mål och handlingsinriktad, driftig och stark. Hon är också ”sig själv nog”. När man pratar om henne pratar vi inte om jämförelse med någon, vare sig man eller kvinna. Artemis inom dig vill sträva vidare, hon bryr sig inte om att det sitter någon manlig chef på toppen och säger stopp. ( Tvärtom drar sig Artemis för att samarbeta med någon man och hon är ofta kvinnoorganisationernas musa.)

Så både Athena och Artemis är duktiga mål-och handlingsinriktade personligheter men skillnaden för dessa är deras värderingar. Athena tror på patriarkatet och Artemis har inte en tanke på att det skulle vara det som är rådande.

Jag citerar Pernilla ur hennes artikel. ” Rädslan brukar komma smygande efter en bra dag eller ett toppenmöte. ”Tänk om jag var för duktig? Om jag gjort någon ledsen? Eller om jag tog för mycket plats? Det sliter på hälsan att ständigt vara rädd.” En känslig Athena – Artemis mix skulle kunna ha dessa tankar eftersom Athena aldrig skulle vilja vara illojal och gå förbi några manliga chefer som hon beundrade men Artemis delen inom henne skulle vilja nå fram till det karriär mål som hon satt för sig själv.

Personligen upplever jag att många kvinnor får en Aha- upplevelse när de förstår vilken arketyp som gör sig påmind inom dem. Att medvetandegöra de olika personligheterna som en arketyp har, ger en möjlighet att ta ansvar för om man vill tona ner den befintliga arketypen eller att ta in en annan Gudinnas arketyp som bättre stämmer överens med den fas vi är i.

 

Gudinnan – Hera

Nu blev det dags för mig att fördjupa mig i en av de sårbara Gudinnorna igen. Hera är den arketyp som jag tillåter mig själv att försjunka i. Det handlar om anknytning och relationer. Maktlöshet och starka reaktioner.

Alla dessa arketyper blir väldigt överdrivna i sina uttryck när man tittar på dem en och en och det kan jag tycka vara värdefullt. Dessa egenskaper blir så tydliga och medvetandegjorda och det blir enkelt att identifiera i vilken grad man låter sig bli styrd av dessa eller också så ser man om man överhuvudtaget har dessa egenskaper.

Något som starkt identifierar en kvinna som har mycket av de sårbara Gudinnornas arketyp i sig är ett medvetande som tar in en helhet. De har inte samma förmåga att kunna fokusera sig på enskilda saker som de övriga. En sårbar Gudinna upptäcker att hon ständigt blir avbruten med det hon håller på med genom att hon är mycket lätt att distrahera. Det finns hela tiden ett vagt medvetande om det som försiggår runt omkring henne.

Sårbar. Sårbarheten kommer bland annat av att dessa Gudinnor har en öppenhet inför andra personer (behovet av relationer) och mental tillgänglighet. Det finns något mjukt och skört inom dessa Gudinnor.

Kvinnor som har mycket av dessa egenskaper har ofta drömmar som handlar om andra människor och drömmarna utspelar sig ofta inuti olika byggnader.

Hera – Gudinnan som kanske mest är känd för sin svartsjuka och ilska kanske man inte så lätt förknippar med denna något vaga medvetenhet som är de sårbara Gudinnornas främsta igenkänningsegenskap, men en sårbar Gudinna det är hon.

Hera hon är äktenskapets Gudinna. Hustru och livsledsagerska. Hennes symboler var Vintergatan, liljan, påfågelstuppens fjäderskrud (ögonen) och kon.

Som äktenskapets Gudinna var Hera både hyllad och skymfad, hedrad och förödmjukad. Hera är en av Gudinnorna som har de mest utpräglade attributen, både positiva och negativa. Och detta gäller även för de kvinnor som har mycket av Heras arketyp inom sig, en stark kraft till glädje och även till smärta.

Så nu släpper jag taget och låter mig själv bli omfamnad av denna arketyp för att förstå och medvetandegöra alla dessa härliga kunskaper som Hera kan ge.