Framgång – vägen till en framgångsrik människa

Framgång.

Vad tänker du på när du hör ordet framgång? När jag frågade runt fick jag bl.a. två olika värderingar.

Det ena var att nå fram till det mål man hade och det andra var i samband med framgångsrik. Ett företag eller en person som var välkänd/berömd och i detta motto även ekonomiskt framgångsrik.

Jag frågade även om de själva kände att de hade framgång eller var framgångsrika.

Nej, var det vanligaste svaret. Nja..var det några som svarade. Framgång eller framgångsrik var något som man förknippade med andra personer inte med sig själv.

Om man inte identifierar sig själv som en person som kan ha framgång då tänker jag att det måste vara svårt att nå fram till detta. Och är inte det synd att man själv ser till att man inte har framgång i livet?

Mina egna tankar om framgång handlar om ”gången fram till mitt mål/vision”.

Jag har en vision, ett mål med mitt liv. Jag vill föra ut enkla verktyg till människor runt omkring så att de kan skapa sig ett kreativt och intuitivt liv. Att jag ska kunna hjälpa till att höja livskvalitén. Jag drivs av detta, jag är engagerad och motiverad. Jag vill förändra.

Varje gång en person kommer och är glad för att ha deltagit i en kurs, då har jag nått fram till mitt mål. Jag har haft framgång. Denna framgång genererar mer framgång och ger mig då även ekonomiska medel så att jag kan köpa mig mat och betala min hyra.

Precis som Guy Kawasaki (marknadsförare för Macintoch -84) sa så vill jag vill skapa mening. Essensen i det jag gör är att jag vill skapa mening och det är meningsfullt för mig.

If you make meaning, you will probably make money. But if you set out to make money, you will probably not make meaning – and you won’t make money.”

Guy pratar om att det finns tre saker som kan skapa framgång.

  • Vision/mål om att öka livskvalitén. Företag som är skapade för viljan att förändra något, föra ut något som man tror kan förbättra livet för andra.
  • Rätt eller fel. Det finns något som är fel och som företaget vill förändra så att det blir rätt. Förhindra svält, våld etc.etc.
  • Att bevara något som redan finns och som är värt att bevara. Naturområden, djurarter etc.

Guy menar att det är tydligt att de företag som når framgång har en eller flera av dessa värdeskapande essenserna i sin vision.

Även om det här ovan handlar om företag är det ganska enkelt att se att det går att applicera på dig som person också, eller hur?

Vad vill du egentligen? Vad tycker du är värt att kämpa för? Vilken är din vision i livet?

Vill du sluta röka? Bli stadens bästa kock? Författare eller företagsledare?

Vägen fram som kan vara fyllt med utmaningar, kreativa problemlösningar, engagemang, motivation, glädje, lust och även kanske frustration och sorg gör dig rik. Rik på meningsfullhet.

Och är inte det framgång? Gången fram till ditt mål gör dig rik, en framgångsrik människa!

Att växa som ledare – med vanor och övertygelser

Att växa som ledare – vanor och övertygelser

Att växa som ledare med hjälp av sina vanor och övertygelser är att ge sig själv en skjuts framåt. Stefan Olson och Markus Frödin har nedanstående citat i sin bok ” Må bra under tiden du lyckas.”

”Vanor är saker du fortsätter göra. Övertygelser är tankar du fortsätter tänka.”
- Stefan Olson/Markus Frödin
Precis som de tycker jag att det är när man har hittat det som ger lust och mening i livet, att det är då som vanor sätter sig och övertygelser ger kraft i agerandet.
För att växa som ledare, både för dig själv och för andra, behöver du följa de värderingar som är viktiga för dig. Det kan gälla allt från att tycka att ärlighet är viktigt till att anse att en bra ledare är goda föredömen vad gäller att ta hand om sin hälsa.
Om ditt ledarskap är det som ger dig lust och mening vill det till att dina vanor och övertygelser backar upp detta.
Ärlighet – vad är ärlighet för dig? Har du som vana att följa den övertygelsen i ditt privatliv såväl som yrkesliv?
God hälsa- vad är detta? Har du vanor som backar upp den övertygelsen?
Att precisera vad varje övertygelse innebär är att undanröja glapp mellan tanke och handling. Inget glapp betyder mer autenticitet.
 Varje vana behöver ha något lustfyllt och meningsfullt för att den ska spela den roll i ditt liv som du vill. Så om du anser att ta hand om sig själv och sin hälsa är en viktig egenskap, behöver du hitta lustfyllda sätt att göra detta på. Att tvinga sig själv ut i joggingspåret eller in i en yogasal är inte lustfyllt, även om det kanske går in under meningsfullt, om du själv anser att spela fotboll och meditera är roligare.

Vilka vanor och övertygelser har du idag?

Vilka vanor och övertygelser har du imorgon?

Image courtesy of Ventrilock / FreeDigitalPhotos.net

Arbetet en källa till glädje…

Arbetet är en källa till glädje bara när det överensstämmer med ens speciella, arketypiska natur och talang.

-Bolen

Vad menar egentligen Jean Shinoda Bolen när hon skriver detta i boken ” Gudarna inom oss”?

Min upplevelse är att hon pratar om något så enkelt som att vi inte finner glädje i det vi gör om det inte tilltalar vår naturliga talang och personlighet.

Idag är vi så fångade av de normer och krav som samhället ställer på oss att vi har glömt av vilka vi själva är. Det finns något som pockar inom oss och som vi i bästa fall följer när vi väljer vår yrkesbana och när vi väl hamnat inom yrket är vi så angelägna att passa in att vi nästan hoppar in i den prokrustesbädd som står uppställda för oss.

Vi anpassar och formar oss allt för att tillfredsställa vår omgivning och för all del även våra egna krav på framgång och en lyckad karriär. Vi gör vad vi tror är bäst för oss själva och för organisationen vi arbetar för.

Någonstans på vägen är det många som slutar lyssna på den där inre rösten som är engagerad och motiverad och enbart lyssnar på rösten som talar om för dig att du måste prestera mer och bättre. Du måste tillfredsställa din chef och dina medarbetare på det sätt som de förväntar sig.

Du kan hitta glädjen och det meningsfulla när du börjar lyssna på dig själv igen. När du slutar att frivilligt lägga dig i den bädd där du är tvungen att stretcha dig för att passa in eller hugga av dina fötter för att få plats.

Bolen använder sig av de Grekiska Gudarna för att beskriva de olika grundstrukturer som finns inom oss. Det är energimönster som styr känslor och beteenden, mäktiga krafter som kräver sin rätt oavsett om vi samtycker till det eller ej.

Om dessa Gudar och Gudinnor erkänns och accepteras hjälper de mannen och kvinnan att vara sig själva och leva ett meningsfullt liv. Detta för att det överensstämmer med de arketypiska konstellationerna inom dem.

Ett sätt att finna glädje, styrka, mod och motivation inom både sitt privatliv som yrkesliv är att börja lyssna den grundstruktur, den arketypiska guden eller gudinnan, som du bär med dig.

Blogg

Här kommer du att hitta inlägg som har innehåll som du kan placera inom ledarskap och personlig utveckling. Mycket kommer vara mina egna texter men jag delar gärna även andras kloka åsikter. Ingen har ensam monopol på sanningen.

Jag kommer att lägga in artiklar och texter i olika kategorier så vill du läsa något om ex personlig utveckling söker du på det ordet.

Du får väldigt gärna kommentera texter, dialog är viktigt! Du kan även tipsa om områden som du vill läsa mer om.