Utbrända duktiga flickor – en känslig Athena

Utbrända duktiga flickor – en känslig Athena?

Jag läser artikeln ”Duktiga flickor som inte skäms” på webbsidan mereffekt.nu. Det är Pernilla Alexandersson, författare till boken Brinntid som uttrycker sina tankar om duktiga flickor.

Kvinnor i dag är duktiga, effektiva, driftiga och intelligenta. De är ambitiösa, energiska och tror på det de gör. Samtidigt är det ofta dessa kvinnor som går in i den berömda ”väggen”, utmattningsdepressioner är som sagt inte helt ovanligt. Vad är det som är orsaken?

En förklaring bland alla andra är bland annat den ständigt närvarande jämförelsen.

Är jag för duktig? Hörs jag för mycket eller för lite? Gör jag någon ledsen eller upprörd?

Eftersom jag arbetar med Gudinnan som arketyp kommer jag osökt att tänka på Athena och Artemis när jag läser vad Pernilla skriver.

Athena och Artemis

Athena som arketyp är den borne strategikern, hon har ett lysande sinne för att se sammanhang och dra slutsatser. Athena kvinnan vill göra något av sig själv och hon arbetar hårt för detta. Hon är också ytterst lojal mot den man som hon själv har utsett som sin mentor. Hon är trots allt ”pappas flicka”. Som när det gäller alla arketyper har vi inte bara en enda som vi lyder under men oftast har vi en eller två som är mer påfallande än de andra. Hade kvinnan enbart haft Athena arketypen som personlighet hade hennes mål varit att lojalt stått bakom sin chef i alla lägen. Hon hade inte börjat fundera i några termer om hon varit för duktig eller inte i jämförelse med mannen eftersom hon tror på patriarkatet.

Personligen tror jag att vi har en hel del känsliga Athena kvinnor med inslag av Artemis arketypen bland dessa duktiga flickor. Precis som Athena är Artemis mål och handlingsinriktad, driftig och stark. Hon är också ”sig själv nog”. När man pratar om henne pratar vi inte om jämförelse med någon, vare sig man eller kvinna. Artemis inom dig vill sträva vidare, hon bryr sig inte om att det sitter någon manlig chef på toppen och säger stopp. ( Tvärtom drar sig Artemis för att samarbeta med någon man och hon är ofta kvinnoorganisationernas musa.)

Så både Athena och Artemis är duktiga mål-och handlingsinriktade personligheter men skillnaden för dessa är deras värderingar. Athena tror på patriarkatet och Artemis har inte en tanke på att det skulle vara det som är rådande.

Jag citerar Pernilla ur hennes artikel. ” Rädslan brukar komma smygande efter en bra dag eller ett toppenmöte. ”Tänk om jag var för duktig? Om jag gjort någon ledsen? Eller om jag tog för mycket plats? Det sliter på hälsan att ständigt vara rädd.” En känslig Athena – Artemis mix skulle kunna ha dessa tankar eftersom Athena aldrig skulle vilja vara illojal och gå förbi några manliga chefer som hon beundrade men Artemis delen inom henne skulle vilja nå fram till det karriär mål som hon satt för sig själv.

Personligen upplever jag att många kvinnor får en Aha- upplevelse när de förstår vilken arketyp som gör sig påmind inom dem. Att medvetandegöra de olika personligheterna som en arketyp har, ger en möjlighet att ta ansvar för om man vill tona ner den befintliga arketypen eller att ta in en annan Gudinnas arketyp som bättre stämmer överens med den fas vi är i.

 

Zeus – makt och karriär

Känner du igen några Zeus från din arbetsplats eller känner du igen dig själv?

Zeus dominerade från himlen. Ett perspektiv som representerar den medvetna attityden. Kontroll, förnuft och vilja sätts framför andra egenskaper. Ifrån himlens perspektiv ser vi skogen och inte de individuella träden.

Vi blir och tar lätt till oss Zeus arketyp när vi eftersträvar en hög position och makt över andra för att åstadkomma det vi vill i världen. Och Zeus och himmelriket är inte uteslutande en manlig domän utan den tillhör de som har en dragning till makten.En framgångsrik Zeus samarbetar med andra mäktiga män på ett affärsmässigt plan. Det här är en arketyp som älskar att knyta affärsförbindelser, att sätta gränser och komma fram till prestationer och motprestationer. Tjänster och gentjänster är melodin. Nödvändigt med avveckling? En Zeus ligger inte sömnlös över att avskedande kan vara nödvändigt.

Att ta del av Gudarnas arketyper ger dig en grundstruktur inom olika personlighetstyper. Från denna grundstruktur bygger du själv på utifrån uppväxt m.m. Du känner förmodligen igen dig från fler än en Gud men oftast är en eller två tydligare än de andra.

För att ditt arbete ska vara din glädje behöver du ha en överensstämmelse med just din speciella arketypiska natur och talang.

Framgång – vägen till en framgångsrik människa

Framgång.

Vad tänker du på när du hör ordet framgång? När jag frågade runt fick jag bl.a. två olika värderingar.

Det ena var att nå fram till det mål man hade och det andra var i samband med framgångsrik. Ett företag eller en person som var välkänd/berömd och i detta motto även ekonomiskt framgångsrik.

Jag frågade även om de själva kände att de hade framgång eller var framgångsrika.

Nej, var det vanligaste svaret. Nja..var det några som svarade. Framgång eller framgångsrik var något som man förknippade med andra personer inte med sig själv.

Om man inte identifierar sig själv som en person som kan ha framgång då tänker jag att det måste vara svårt att nå fram till detta. Och är inte det synd att man själv ser till att man inte har framgång i livet?

Mina egna tankar om framgång handlar om ”gången fram till mitt mål/vision”.

Jag har en vision, ett mål med mitt liv. Jag vill föra ut enkla verktyg till människor runt omkring så att de kan skapa sig ett kreativt och intuitivt liv. Att jag ska kunna hjälpa till att höja livskvalitén. Jag drivs av detta, jag är engagerad och motiverad. Jag vill förändra.

Varje gång en person kommer och är glad för att ha deltagit i en kurs, då har jag nått fram till mitt mål. Jag har haft framgång. Denna framgång genererar mer framgång och ger mig då även ekonomiska medel så att jag kan köpa mig mat och betala min hyra.

Precis som Guy Kawasaki (marknadsförare för Macintoch -84) sa så vill jag vill skapa mening. Essensen i det jag gör är att jag vill skapa mening och det är meningsfullt för mig.

If you make meaning, you will probably make money. But if you set out to make money, you will probably not make meaning – and you won’t make money.”

Guy pratar om att det finns tre saker som kan skapa framgång.

 • Vision/mål om att öka livskvalitén. Företag som är skapade för viljan att förändra något, föra ut något som man tror kan förbättra livet för andra.
 • Rätt eller fel. Det finns något som är fel och som företaget vill förändra så att det blir rätt. Förhindra svält, våld etc.etc.
 • Att bevara något som redan finns och som är värt att bevara. Naturområden, djurarter etc.

Guy menar att det är tydligt att de företag som når framgång har en eller flera av dessa värdeskapande essenserna i sin vision.

Även om det här ovan handlar om företag är det ganska enkelt att se att det går att applicera på dig som person också, eller hur?

Vad vill du egentligen? Vad tycker du är värt att kämpa för? Vilken är din vision i livet?

Vill du sluta röka? Bli stadens bästa kock? Författare eller företagsledare?

Vägen fram som kan vara fyllt med utmaningar, kreativa problemlösningar, engagemang, motivation, glädje, lust och även kanske frustration och sorg gör dig rik. Rik på meningsfullhet.

Och är inte det framgång? Gången fram till ditt mål gör dig rik, en framgångsrik människa!

Att växa som ledare – med vanor och övertygelser

Att växa som ledare – vanor och övertygelser

Att växa som ledare med hjälp av sina vanor och övertygelser är att ge sig själv en skjuts framåt. Stefan Olson och Markus Frödin har nedanstående citat i sin bok ” Må bra under tiden du lyckas.”

”Vanor är saker du fortsätter göra. Övertygelser är tankar du fortsätter tänka.”
- Stefan Olson/Markus Frödin
Precis som de tycker jag att det är när man har hittat det som ger lust och mening i livet, att det är då som vanor sätter sig och övertygelser ger kraft i agerandet.
För att växa som ledare, både för dig själv och för andra, behöver du följa de värderingar som är viktiga för dig. Det kan gälla allt från att tycka att ärlighet är viktigt till att anse att en bra ledare är goda föredömen vad gäller att ta hand om sin hälsa.
Om ditt ledarskap är det som ger dig lust och mening vill det till att dina vanor och övertygelser backar upp detta.
Ärlighet – vad är ärlighet för dig? Har du som vana att följa den övertygelsen i ditt privatliv såväl som yrkesliv?
God hälsa- vad är detta? Har du vanor som backar upp den övertygelsen?
Att precisera vad varje övertygelse innebär är att undanröja glapp mellan tanke och handling. Inget glapp betyder mer autenticitet.
 Varje vana behöver ha något lustfyllt och meningsfullt för att den ska spela den roll i ditt liv som du vill. Så om du anser att ta hand om sig själv och sin hälsa är en viktig egenskap, behöver du hitta lustfyllda sätt att göra detta på. Att tvinga sig själv ut i joggingspåret eller in i en yogasal är inte lustfyllt, även om det kanske går in under meningsfullt, om du själv anser att spela fotboll och meditera är roligare.

Vilka vanor och övertygelser har du idag?

Vilka vanor och övertygelser har du imorgon?

Image courtesy of Ventrilock / FreeDigitalPhotos.net

Arbetet en källa till glädje…

Arbetet är en källa till glädje bara när det överensstämmer med ens speciella, arketypiska natur och talang.

-Bolen

Vad menar egentligen Jean Shinoda Bolen när hon skriver detta i boken ” Gudarna inom oss”?

Min upplevelse är att hon pratar om något så enkelt som att vi inte finner glädje i det vi gör om det inte tilltalar vår naturliga talang och personlighet.

Idag är vi så fångade av de normer och krav som samhället ställer på oss att vi har glömt av vilka vi själva är. Det finns något som pockar inom oss och som vi i bästa fall följer när vi väljer vår yrkesbana och när vi väl hamnat inom yrket är vi så angelägna att passa in att vi nästan hoppar in i den prokrustesbädd som står uppställda för oss.

Vi anpassar och formar oss allt för att tillfredsställa vår omgivning och för all del även våra egna krav på framgång och en lyckad karriär. Vi gör vad vi tror är bäst för oss själva och för organisationen vi arbetar för.

Någonstans på vägen är det många som slutar lyssna på den där inre rösten som är engagerad och motiverad och enbart lyssnar på rösten som talar om för dig att du måste prestera mer och bättre. Du måste tillfredsställa din chef och dina medarbetare på det sätt som de förväntar sig.

Du kan hitta glädjen och det meningsfulla när du börjar lyssna på dig själv igen. När du slutar att frivilligt lägga dig i den bädd där du är tvungen att stretcha dig för att passa in eller hugga av dina fötter för att få plats.

Bolen använder sig av de Grekiska Gudarna för att beskriva de olika grundstrukturer som finns inom oss. Det är energimönster som styr känslor och beteenden, mäktiga krafter som kräver sin rätt oavsett om vi samtycker till det eller ej.

Om dessa Gudar och Gudinnor erkänns och accepteras hjälper de mannen och kvinnan att vara sig själva och leva ett meningsfullt liv. Detta för att det överensstämmer med de arketypiska konstellationerna inom dem.

Ett sätt att finna glädje, styrka, mod och motivation inom både sitt privatliv som yrkesliv är att börja lyssna den grundstruktur, den arketypiska guden eller gudinnan, som du bär med dig.

Foton av kurser m.m.

Galleri

Detta galleri innehåller 8 bilder.

Kursavslut i Göteborg 2012 Personlig utveckling 7x 2 dagar.       Introduktion inre symboler         Målningar från workshops Alla kurser, workshops och utvecklingsdagar utformas utefter deltagarnas behov och mål.  

Qvinnliga Qulan – att söka sin identitet

Att söka sin identitet!
Något som vi alla behöver ha ett bra grepp om är vår identitet. Om någon frågar dig – Vem är du? hur låter ditt svar?
Det vanligaste (fortfarande) är att vi svarar med ålder, yrke och civilstatus. Och i många fall, som inte är så roligt, är det så att inte något av svaret är förankrat med det som vi vill.
För den som har kommit en bit upp i medelåldern uttrycks åldern oftast med något försvar eller trots-allt-argument eller så hänvisar man till att den inte är relevant.
Men den är relevant och den är det för att svaret eller icke-svaret är förankrat i värderingar och värderingen i sin tur är en del av hur du ser på dig själv.

Yrket uttrycks för att vi har gjort det till en del av det som vi är, inte till något som vi har. Vad som även det är ett faktum för många är att man inte har det yrket eller den karriär som man vill ha. Eller så har man en karriär som man vill (mentalt) men där känslan och kanske inte heller kompetensen hänger med på.

Och civilstatus, tja, återigen är det värderingar som gör att vi nämner detta. I vissa kretsar är det bra att vara gift i andra inte, men handen på hjärtat, vad säger det om dig och den du är?

Så vem är du innerst inne? Vad har du för bild av dig själv och stämmer den överens med den plats där du befinner dig just nu? Är dina känslor och tankar med på samma tåg eller är det så att det glappar lite?

För att en kvinna idag ska utvecklas privat såväl som yrkesmässigt krävs det att hon hittar sig själv där hon idag befinner sig, undersöker på ärligt sätt om det är där hon vill vara och därefter omsätter sin inre sanning i praktiken.

Det är du som har svaret och det är du som behöver agera!

Att vara kvinna är så fantastiskt, så komplicerat och förvirrande att förmodligen bara en kvinna kan stå ut med det.

Bergsmeditation

Bergsmeditation är en teknik som man kan användas i grupp likväl som individuellt. Den används av terapeuter såväl som av privatpersoner i syfte med att få en bättre förståelse för sig själv.
En bergsmeditationsledare guidar deltagaren (deltagarna) genom meditationen och därefter berättas upplevelsen. Beroende på syftet och vem som leder meditationen pratar man alternativt arbetar man med det som framkommit.

BM – Vilket är dess syfte?

 • BM är en teknik för att utveckla känslomässig intelligens.
 • BM är ett verktyg för att utveckla intuitionens språk.
 • BM är en teknik för personlig utveckling som tillåter användaren att upptäcka sin egen sanning.
 • BM är ett sätt att upptäcka positiv dold potential.
 • BM ger dig inte lösningar utan hjälper dig att finna dem genom att erbjuda dig ett val.
 • BM säger inte vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Den hjälper helt enkelt individen att förstå mer om sig själv.
 • BM är en metod för att förstå sina egna känslor och den effekt de har på vår inre och yttre verklighet. Den hjälper deltagaren att tydligt sätta ord på känslorna.
 • BM är ett sätt att skapa ett språk som härrör från individens känslomässiga struktur. Detta tillåter användaren att ge ett äkta bidrag baserat på vilka de är och inte vad de tror de förväntas vara.
 • BM kan förbättra kommunikationen i ett affärsmöte eller vid utvecklingen av arbetslag.
 • BM kan förbättra det sätt varpå vi relaterar yrkesmässigt, socialt eller hemma och ger oss därmed bättre livskvalitet.
 • BM ger oss tillgång till den enorma känslomässiga skattkista som många av oss hittills inte har kunnat känna igen, utnyttja och utveckla.
 • BM används i en gruppsituation och skapar därför aspekter av hur vi handskas med vår vardagsverklighet.
 • BM kan när man väl har lärt sig den användas på egen hand.

  Vad erbjuder dessa nycklar?

  Alla de här nycklarna tillsammans erbjuder valmöjligheter som gör att vi kan lämna beteendemönster bakom oss som inte längre tjänar våra personliga mål.

Hur kan BM användas?

När BM används individuellt kan den vara till god hjälp när man förbereder sig för den kommande dagen.

BM är bäst när den används i grupp om högst sju personer, samordnad av en auktoriserad bergsledare. Detta passar dem som vill träffas på regelbunden basis och arbeta med den här metoden.

BM kan användas för att identifiera en grupp- eller individuell dynamik på en intensivkurs.

BM kan användas för att identifiera roller och medfödda resurser inom en grupp med särskild yrkesinriktning eller inom någon annan form av gruppstruktur.

Gudinnan – Hera

Nu blev det dags för mig att fördjupa mig i en av de sårbara Gudinnorna igen. Hera är den arketyp som jag tillåter mig själv att försjunka i. Det handlar om anknytning och relationer. Maktlöshet och starka reaktioner.

Alla dessa arketyper blir väldigt överdrivna i sina uttryck när man tittar på dem en och en och det kan jag tycka vara värdefullt. Dessa egenskaper blir så tydliga och medvetandegjorda och det blir enkelt att identifiera i vilken grad man låter sig bli styrd av dessa eller också så ser man om man överhuvudtaget har dessa egenskaper.

Något som starkt identifierar en kvinna som har mycket av de sårbara Gudinnornas arketyp i sig är ett medvetande som tar in en helhet. De har inte samma förmåga att kunna fokusera sig på enskilda saker som de övriga. En sårbar Gudinna upptäcker att hon ständigt blir avbruten med det hon håller på med genom att hon är mycket lätt att distrahera. Det finns hela tiden ett vagt medvetande om det som försiggår runt omkring henne.

Sårbar. Sårbarheten kommer bland annat av att dessa Gudinnor har en öppenhet inför andra personer (behovet av relationer) och mental tillgänglighet. Det finns något mjukt och skört inom dessa Gudinnor.

Kvinnor som har mycket av dessa egenskaper har ofta drömmar som handlar om andra människor och drömmarna utspelar sig ofta inuti olika byggnader.

Hera – Gudinnan som kanske mest är känd för sin svartsjuka och ilska kanske man inte så lätt förknippar med denna något vaga medvetenhet som är de sårbara Gudinnornas främsta igenkänningsegenskap, men en sårbar Gudinna det är hon.

Hera hon är äktenskapets Gudinna. Hustru och livsledsagerska. Hennes symboler var Vintergatan, liljan, påfågelstuppens fjäderskrud (ögonen) och kon.

Som äktenskapets Gudinna var Hera både hyllad och skymfad, hedrad och förödmjukad. Hera är en av Gudinnorna som har de mest utpräglade attributen, både positiva och negativa. Och detta gäller även för de kvinnor som har mycket av Heras arketyp inom sig, en stark kraft till glädje och även till smärta.

Så nu släpper jag taget och låter mig själv bli omfamnad av denna arketyp för att förstå och medvetandegöra alla dessa härliga kunskaper som Hera kan ge.